ورق هاي پي وي سي

مواد تشكيل دهندهورق هاي ژئوممبران از پليمز به همراه افزودني هاي مجاز مانند DOP  و... مي باشد. در فرايند توليد ورق هاي پي وي سي با افزودن نرم كننده ها مي توان انعطاف مناسبي ايجاد نمود. اين ورق ها مقاومت خوبي در برابر مواد خورنده داشته و مشخصات مكانيكي، الكتريكي، ضد آب، ضد حريق مقاومت شميايي باعث گرديده كاربد و.سيعي در صنايع در صنايع مختلف اعم از ساختمان ، عمراني، خودرو سازي، خانگي و... داشته باشند ورق هاي پي وي سي پركاربرد ترين نوع در ايزولاسيون  تونل ها و سازه هاي زير زميني مي باشند.